ESO

Àrea 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
Llengües

Català

Castellà

Teatre

Català

Castellà

Català

Castellà

Periodisme digital

Català

Castellà

Idiomes

Anglès

Francès

Anglès

Francès

Anglès

Francès

Teatre

Come to the cinema

Anglès

Francès inicial

Francès A2

Educació Física

Educació física

Games and sport

Educació física

Physical activity

Educació física

Having fun with new sports

Educació física
Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques
Ciències Experimentals

Biologia i Geologia

Ciències al laboratori

Física i Química

Microbiologia al laboratori

Biologia i Geologia

Física i Química

Química al laboratori

Biologia i geologia

Física i química

Ciències Socials Geografia i Història

Geografia i Història

Stop motion (Què li diries al món?)

Geografia i Història

Cultura i valors ètics

Geografia i Història

Cultura i valors ètics

Filosofia

Llatí i Cultura Clàssica

Tecnologia

Tecnologia

Mecanografia

Robòtica 1

Tecnologia

Robòtica 2

Scratch

Tecnologia

Emprenedoria

Robòtica

Tecnologia:
Tecnologia industrial
Taller de tecnologia

Informàtica

Economia

Artística

Educació Visual i Plàstica

Música

Pintura. L'expressió del color

Escultura. El coneixement del volum

 

Música

Color i forma en l'art del segle XX

Còmic. El nou llenguatge

Cantem

Interpretació musical

Educació Visual i Plàstica

Dibuix artístic

Conjunt instrumental

Reinterpretació d'una obra d'art

Guitarra

Educació Visual i Plàstica

Música

        Projecte de recerca
  Cultura i valors ètics Cultura i valors ètics    
UAC
 

Criteris generals

Matemàtiques

Anglès

Criteris generals

Anglès

Criteris generals

Matemàtiques

Anglès

Criteris generals

Anglès

Batxillerat

1r Batxillerat 2n Batxillerat
Lengua y Literatura Castellana I

Llengua i Literatura Catalana I

Literatura Universal

Lengua y Literatura Castellana II

Llengua i Literatura Catalana II

Literatura Catalana

Literatura Castellana

Anglès

Francès B1

Alemany

Anglès

Francès B2

Educació física  

Matemàtiques

Matemàtiques C Socials I

Matemàtiques II

Matemàtiques C Socials II

Estadística

Biologia I

Ciències de la Terra i el Medi Ambient I

Ciències pel Món Contemporani

Física I

Química I

Biologia II

Geologia

Física II

Química II

Economia

Filosofia

Història del Món Contemporani

Llatí I

Sociologia i Psicologia

Geografia

Història

Història de l'Art

Història de la Filosofia

Llatí II

Economia d'empresa I

Electrònica analògica

Electrònica digital

TIC 1

Electrònica digital

Tecnologia Industrial I

Cultura audiovisual

Economia d'empresa II

Electrotècnia

Informàtica

Tecnologia industrial II

TIC

Curtmetratge

Cultura audiovisual

Dibuix Tècnic I

Cultura audiovisual

Dibuix Tècnic II

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

1r CFGM SMX

2n CFGM SMX

Anglès

Aplicacions ofimàtiques

Formació i orientació laboral

Muntatge i mantenimen d'equips informàtics

Sistemes operatius monolloc

Xarxes locals

Aplicacions web

Empresa i iniciativa emprenedora

Seguretat informàtica

Serveis de xarxa

Sistemes operatius en xarxa

Crèdit de síntesi

CFGM Activitats comercials

1r CFGM AACC

2n CFGM AACC

Anglès

Dinamització del punt de venda

Formació i orientació laboral

Gestió del petit comerç

Informàtica per al comerç

Màrqueting

Simulació empresarial

Tècniques de magatzem

Comerç electrònic

Gestió de compres

Venda tècnica

Processos de venda

Francès

Serveis d'atenció comercial

Síntesi

CFGS Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat

M! Mostreig i preparació de la mostra

M2 Anàlisi químiques

M3 Anàlisi instrumental

M4 Assajos físics

M5 Assajos fisicoquímics

M6 Assajos microbiològics

M7 Assajos biotecnològics

M8 Qualitat i seguretat en el laboratori

M9 Formació i orientació laboral

M10 Empresa i iniciativa emprenedora

M11 Anglès tècnic

M12 Projecte

M14 Cosmètica